4,9/5 368 bài dánh giá

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Thu - chi nội bộ, xuất nhập hàng hóa. Báo cáo tài chính, thuế và công việc liên quan.
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Duy trì, thiết lập quan hệ kinh doanh, tiếp xúc và chăm sóc khách hàng. Nhận và xử lý khiểu nại, theo dõi quá trình, giao dịch, phát triển kinh doanh.
KẾ TOÁN BÁN HÀNG
Admin showroom, quản lý kho, thu chi nội bộ và các công việc liên quan.

phụ kiện nhôm kính

cửa lưới chống muỗi saigon window

cửa lưới chống muỗi saigon window

cửa lưới chống muỗi saigon window

cửa lưới chống muỗi saigon window

cửa lưới chống muỗi saigon window

cửa lưới chống muỗi saigon window

cửa lưới chống muỗi saigon window

Copyright © 2012 - 2024 by SAIGONWINDOW
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com Kingbao Media